Se video fra oppstartsmøtet

Namdalsavisa og Stolt Namdaling sendte direkte fra Sagbruksmuseet hvor vi hadde oppstartsmøte for Namdalens historie, bind 3.

Forfatter Øystein Lydik Idsø Viken holdt innlegget «Woke i Namdalen i 1883». Innlegget handler om undertrykkelse og cancel culture i det politiske 1800-tallet, men også om opprør og folkelig mobilisering. Om da revolusjonen kom til Overhalla i 1883 og hvordan mange måtte kjempe for friheten inn i det 20. hundreåret.

Etter innlegget ble det «bokbad» med forfatter og journalist Guri Hjulstad. Det dreier seg om hva Namdalens historie bør og kan handle om; hvilke spenninger som har preget Namdalens moderne historie og hvordan en kan forklare endringer i en region som vår.

Klikk på linkene under for å se opptak fra Sagbruksmuseet.

Les leders innlegg her