Oppstartsmøte 8. september

Namdal Historielag i samarbeid med Museet Midt, inviterer til oppstartmøte for arbeidet med Namdalens historie bind 3 på det nye besøkssenteret på Sagbruksmuseet Spillum.

• Velkomstord fra Namdal Historielag og Museet Midt.

• Kort orientering om prosjektet.

• “Namdalsk woke i 1883”. Åpningsinnspill fra forfatter Øystein Idsø Viken etterfulgt av «bokbad» av prosjektet og boka med Guri Hjulstad og Idsø Viken som aktører. 

• Gode råd og innspill fra de inviterte.

Inviterte til møtet er samarbeidspartnere og støttespillere fra det offentlige og det private, samt lokallagene i Namdal historielag.
Antallet deltakere vil være under 40 personer.
Vær ute i god tid. Enklere servering fra kl 13.00.

Invitasjoner er sendt pr. epost.

Se video fra oppstartsmøtet her:

Les leders innlegg her