Namdal Historielag ble stiftet i 1946. Laget har som formål å fremme interessen for og kunnskapen om historie og kulturarv i Namdalen. Laget er tilsluttet Landslaget for lokalhistorie (LLH).

Selvstendige lokale historielag, og andre foreninger med formål i tråd med formålsparagrafen i laget vedtekter, kan være medlemmer i Namdal Historielag. Lagene betaler kontingent som årsmøtet fastsetter.

Laget representerer medlemslaga i saker av felles interesse overfor offentlige myndigheter, de regionale museumsorganisasjonene, media og allmenheten generelt.

Namdal Historielag skal støtte og styrke medlemslaga i arbeidet med kulturarv og formidling av lokalhistorie.
Når det etterspørres kan laget også bidra til å styrke den praktiske driften i medlemslaga. Videre kan det legges til rette for fagdager, seminar, lokalhistorisk forskning og lignende som finnes naturlig innenfor lagets formål.

Namdal Historielag skal være utgiver av Årbok for Namdalen med stoff av Namdalsinteresse. Det skal være spesiell plass til materiale som tidligere er benyttet på lokalt nivå.

Bli støttemedlem

Historielaget tegner individuelt støttemedlemskap som også innebærer abonnement på Årbok for Namdalen.
Kontakt: post@namdalhistorielag.no

Se oversikt over lokallagene her

Les mer