Namdal historielag er nå ferdige med forarbeidet til storverket om Namdalens historie, bind 3, fra 1837 og fram til i dag.

Historiker Øystein Lydik Idsø Viken (Ph.D) er ansatt som prosjektleder for å føre i tastaturet Namdalens historie fra formannskapslovene ble vedtatt i januar 1837 og fram til koronapandemien kom til Namdalen våren 2020.

Målet er at dette ikke bare blir et oppslagsverk, men at det også får litterærere kvaliteter som gjør at folk får lyst til å lese og oppleve Namdalens historie. Og at dette kan bli en kilde og inspirasjon til å jobbe videre med lokalhistorie på flere nivåer.

TIDLIGERE UTGITTE BIND:

Bind 1: Namdalens historie til år 1600.

Bind 2: Namdalens historie 1600-1837. Mellom skogen og havet

Bind 3: Under arbeid: Namdalens historie 1837-fram til i dag. Arbeidstittel: Nytida

Ønsker du kjøpe tidligere bøker: Kontakt Torbjørn Sellæg torb-se@online.no

Ønsker du bidra med stoff til Namdalens historie?

Skriv inn din e-post så vi kan kontakte deg.
Namdal historielag er nå ferdige med forarbeidet til storverket om namdalshistorien fra 1837 og fram til i dag. Hvilket område har du informasjon om?
Takk. Vi tar kontakt med deg.
Les om Personvern

Samarbeidspartnere og støttespillere til bind 3:

Namdal Regionråd
Trøndelag fylkeskommune
Sametinget
NTS
Nordenfjeldske Bykredits Stiftelse
Statskog
Arild og Emilie Baches Fond
Sparebank 1 SMN
Grong Sparebank
Jaras Eiendom 
Skogselskapet i Trøndelag
Naumdøla Mållag
Namdalsavisa
Museet Midt
Saemien Sijte
Firma Albert Collett