Millionsatsing på historie

Lørdag er det årsmøte i historielaget, som etter planen nå skal bli et regional historielag som skal legge mer til rette for de 17 lokallagene som er tilsluttet organisasjonen. Samtidig foreligger det planer om å jobbe med å få gitt ut det siste bindet om Namdalens historie, og kostnadsramma er anslått til tre–fire millioner kroner. 

Trond Prytz (til venstre) er innstilt som ny leder i Namdal historielag når Paul Almåsvold nå går av.

Historielaget skal nå bli en regional organisasjon hvor lokallagene i Namdalen er medlemmer. Dermed blir det ikke lenger personlig medlemskap. Trua er nå at det skal styrke arbeidet med lokalhistorie i hele regionen. Den avtroppende lederen synes arbeidet som er lagt ned med prosjektet har vært forbilledlig og at historielaget er i medvind om dagen.

– Det har blitt gjort en fantastisk jobb. Det er mange som er aktive, og det er en utrolig positiv gjeng det har vært artig å jobbe sammen med, sier Almåsvold.

Trond Prytz er også fornøyd, men innrømmer at det er en dristig tanke å gjennomføre de planlagte endringene – men at de er nødvendige.

– Det er veldig viktig at vi har et godt historielag. Den største forskjellen er at det blir en større tydelighet i rollen til historielaget, som blir mer en tilrettelegger for arbeidet i lokallagene, sier Prytz, som mener at det nå vil bli et tettere samarbeid mellom lagene og styrking av hvert enkelt av de 17 lokallagene som per i dag finnes i Namdalen.

Les hele saken i Namdalsavisa