Namdal Historielag, Postboks 451, 7801 Namsos.
Nettsted: Namdal Historielag
Årsk.gent kr 150,­ inkl. Årbok for Namdalen.
Bankgiro 4400.07.14396
Leder:Trond Prytz Tlf. 90578361. E-post: trond.prytz@outlook.com

Bangsund/Klinga Historielag, 7822 Bangsund
Nettsted: Bangsund Historielag
Kontingent kr 100,­ inkl. den årlige historiekalenderen og medlemsblad 2
ganger pr. år.
Bangsund/Klinga Historielag har gitt ut følgende:
En Bangsund-historie av Arne Kvam ­ Om Ainnersia av Ola K. Dahl, kr 100,­.
Jaktminner, fortalt av Åsmund Nesjan skrevet av Thoralf Johnsen, kr 100,­.
Historiekalenderen, med bilder fra gamle Klinga kommune, kr 50,­.
Historien om Anna Rogde, verdens eldste seilende skonnert, bygd på Bangsund
og sjøsatt 20. august 1868, av Malvin Karlsen, kr 350,­-
Porto kommer i tillegg.

Botnan og omegn historielag, Alhusstrand, 7810 Namsos.
Nettsted: Botnan og omegn historielag
Laget ble stifta i 1979.
Meldingsbladet “Atterljom”, ble gitt ut første gang 1982 og koster nå kr 150.
Et album Renbjør ble gitt ut av laget i 1990, og koster kr 150.

Flatanger Historielag,
Nettsted: Flatanger Historielag
Leder Reidar Lindseth epost: reilin@online.no
Kontaktperson Øyvind Mærvik maarvi@online.no

Fosnes Historielag,

Grong Historielag, 7870 Grong.
Nettsted: Grong Historielag

Bertel Grong,
Almannmoen,
7870 GRONG
Tlf. 74 33 15 51
e-post. almann@enter.vg

Høylandet Historielag,
Nettsted: Høylandet Historielag

Leka Historielag,
Nettsted: Leka Historie

Lund Grendelag

Måneset Historielag,

Namsos historielag

Namdalseid Historielag,

Namsskogan Historielag,
7892, Trones.
Leder: Arne Bjørhusdal.