Gratis foredrag/kåseri Namdalens historie etter 1837

Namdalsmuseet lørdag 21. august kl 12.00.

Forfatter Øystein Lydik Idsø Viken presenterer prosjektet om Namdalens historie etter 1837, klokka 12.00 på kulturmartnaen, Namdalsmuseet.
Han kåserer han over martnaen si rolle for utviklinga av det moderne Namdalen.
Etterpå vil det vera mogleg å spørja og komma med innspel til forfatteren.