I de siste utgavene av Årbok for Namdalen har vi hatt et hovedtema. I årets årbok har vi ikke det. Til neste år – Årbok for Namdalen 2023 – vil vi imidlertid igjen ha et hovedtema. Da vil hovedoppslaget være «Kvinners liv og arbeide i Namdalen».  Som en liten «forsmak» gir vi allerede i årets bok leserne flere artikler som omhandler historier om liv, oppvekst og levnet til  flere namdalske kvinner.  Vi vil oppfordre våre lesere til å sende oss stoff om dette temaet, et tema som vi mener er både omfattende og svært interessant.

Stoffet kan sendes til Skrythals AS ved Grete Rasmussen, Rock City, 7800 Namsos E-post grete@skrythals.no Send gjerne om mulig teksten i Word-format med bilder som vedlegg.

Vi håper på mange gode bidrag om dette temaet og også om andre temaer som kan være av interesse for våre lesere.

Redaksjonskomiteen

Årbokredaksjon

NAVNADRESSEMAIL
Sturla SørgårdTronesssoergaa@online.no
Olav BergsmoenGrongolav.bergsmoen@ntebb.no
Yngvild HelmersenNamsosyngvild.helmersen@hotmail.com
Jørgen HoffmannNamsosjohonhaugen@gmail.com
Bjørnar SminesSmines bsmines@online.no
Astrid VedvikOtterøyamofinn@online.no
Grete RasmussenNamsosgrete@skrythals.no