Årbokredaksjon

NAVN ADRESSE   MAIL
John H. Stamnes Namsos   john.stamnes@hotmail.com
Olav Bergsmoen Grong   olav.bergsmoen@ntebb.no
Yngvild Helmersen Namsos   yngvild.helmersen@hotmail.com
Jørgen Hoffmann Namsos   johoffma@online.no
Bjørnar Smines Smines    bsmines@online.no
Astrid Vedvik Otterøya   mofinn@online.no
Sturla Sørgård Trones   ssoergaa@online.no
Ola N. Myrvold Namsos   ola@namhist.no

Ønsker du bidra med stoff til Årboka?

Skriv inn din e-post så vi kan kontakte deg.
Stoff til Årbok
Takk. Vi tar kontakt med deg.
Les om Personvern