Årbokredaksjon

NAVN ADRESSE   MAIL
Sturla Sørgaard Namsos  

ssoergaa@online.no

Olav Bergsmoen Grong   olav.bergsmoen@ntebb.no
       
Jørgen Hoffmann Namsos   johoffma@online.no
Bjørnar Smines Smines    bsmines@online.no
Astrid Vedvik Otterøya   mofinn@online.no
Grete Rasmussen Namsos   grete@skrythals.no
       

Ønsker du kjøpe tidligere årbøker:

 Kontakt Torbjørn Sellæg post@namdalhistorielag.no


Ønsker du bidra med stoff til Årboka?

Send tekst og bilder til grete@skrythals.no

Eller pr post

Grete Rasmussen
Bjerkhoeltunet 1
7802 Namsos